faabergbussen

 

Fotball og trafikksikerhet går hånd i hånd!

 

Faaberg Fotball er en samfunnsaktør knyttet til folkehelse. De tilbyr organisert aktivitet for barn, ungdom og voksne med ulikt ambisjonsnivå. Idretten er en arena hvor gutter og jenter i tidlig alder lærer seg å vinne og å tape, og å prestere i lag med andre mennesker. Gjennom Faabergs verdigrunnlag, kjent som Ansvar, Respekt og Mot ønsker de å skape gode arenaer for læring hvor fotballen står i sentrum.

 

I 2014 velger Faaberg Fotball i samarbeid med sine partnere å ta samfunnsansvar innen området trafikksikkerhet. Dette gjør vi gjennom tiltaket Faaberg Bussen. Faaberg Fotball er en betydelig aktør i ”grenda” på Jorekstad som mange har et forhold til. Indre Østland Fotballkrets (IØFK) har i flere år hatt et mål om null drepte og null skadde i trafikken. Dette er det naturlig for Faaberg Fotball å følge opp, da de årlig har tallrike lag, spillere og ledere som ferdes i trafikken. Ikke minst er dette også et miljøtiltak, hvor privatbilisme reduserers til fordel for kollektiv transport.

 

 

www.hkb-turbuss.no Tlf: 995 53 336 e-post: han-bje@online.no org.nr. 969 110 814

 

Foto & grafisk: Fotograf Daniel Nordby